HIS TATİL

ARAMA TALEBİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti.  tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “https://histatil.com/” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz web sitesi üzerinde yer alan arama talebi bölümünde bilgi/destek alma ve iletişim kurma amaçlı bilgi formunu doldurmanız sürecinde işlenen “kimlik ve iletişim” kategorileri ile tarafınızca yapılacak açıklamada/görüşmede yer verebileceğiniz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi ve destek alma taleplerinizin gereği gibi yerine getirilebilmesi adına tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
  • Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
  • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirilebilmesi,
  • Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılabilmektedir:

  • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
  • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
  • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile tarafınızca ticari elektronik ileti iznine yönelik açık rıza verilmesi durumunda “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki “Sizi arayalım” formuna yapılan bilgi girişleri ve/veya tarafınızla gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında bilgi paylaşımınız yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, e, f bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca tarafınızla iletişime geçilebilmesi ile bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amacıyla işlenmekte; aramalar ile gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler, performans/pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “https://b2c.histatil.com/” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sk. No:1/15 Şişli/İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya “histurizm@hs01.kep.tr ” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

 

--

 

HIS TATİL

ARAMA TALEBİ AÇIK RIZA BEYANI

 

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti. tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

 

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; kullanım/alışveriş alışkanlıklarımın tespiti, segmente edilmesi, mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin tarafıma iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca şahsımla iletişime geçilebilmesi ve tarafıma bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad soyad, e-mail adresi, telefon numarası” bilgilerimin işlenmesine; bu verilerimin sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler ve performans/pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

 

 

 

 

Send Whatsapp Message